Medlemsmøde om Kommuneplanen 2020

I forbindelsen med kommuneplanen 2020 holder vi et medlemsmøde, hvor vi skal diskutere, hvad der skal ske med Vanløse ang. “Hullet i jorden”, trafikken, Bellahøjmarken mm. Vores repræsentant i Vanløse Lokaludvalg, Poul Hviid, vil holde et oplæg om planerne og sætte diskussionen igang. Inden vi tager fat i diskussionen, vil

Medlemsmøde: Globalisering

Enhedslistens årsmøde skal tage stilling til et delprogram om globalisering. Der er to forslag hertil. Vi har derfor inviteret en fra hver af forslagsstillerne til at indlede mødet.