Bedre dagligdag for alle i Vanløse

Boligforhold

Med borgernes inddragelse skal det sikres, at der bygges boliger, der er til at betale. Byggeri og byplaner skal være bæredygtige – og give muligheder for høj grad af trivsel og socialt nærvær.

Enhedslisten
– foreslår en kommunal overtagelse at et vist antal store villaer, som kan renoveres og indrettes til seniorboliger, boliger for udsatte samt bofællesskaber for unge.

Social og kulturel trivsel
Alle skal have adgang til kulturelle/musiske aktiviteter samt meningsfuld beskæftigelse i fritiden. Flere børn og unge skal kunne deltage i gratis idræts- og kulturtilbud.

Udemiljøet skal styrkes, og idræts- og legepladsmiljøet skal prioriteres. Der skal anlægges flere grønne områder, der sikrer mobilitet og frisk luft. Skolehaver og nyttehaver skal etableres med henblik på børns kontakt til naturen.

Enhedslisten Vanløse vil
– styrke generel sundhed ved at øge tilbuddet om gratis rådgivning til familier med utilpassede børn
– arbejde for gratis tilbud om idræt til børn og unge
– opfordre skoler og forældre til at prioritere børns kendskab til og ophold i naturen

En Sund Byplan

Vi vil bo i en by, der sikrer alle borgere sunde livsvilkår. Når en byplan skal udvikles, skal alle borgere inddrages i proces og beslutninger.
Det gælder boligforhold, sociale/kulturelle tilbud, samt vilkår for at færdes i det offentlige rum.

Enhedslisten Vanløse mener:
– der er grundlæggende brug for større demokratisk indflydelse til borgerne
– borgermøder og lokale afstemningerskal opprioriteres

Det vil Enhedslisten kæmpe for kommunalvalg 2021