Bedre skoler og institutioner i Vanløse

Bedre skoler og institutioner i Vanløse

Damhusengen Skole, legeplads med asfalt

De nye bygninger og planerne om renoveringen Damhusengens Skole (tidligere Hyltebjerg- og Vanløse Skole) er hårdt tiltrængt. Det var også en god ide at lave en ny stor legeplads på den lukkede vej mellem de tidligere to skoler.
Men særlig grøn er legepladsen ikke. Der er plads til mere rigtigt græs og flere træer. Forhåbentligt kommer der også rigtigt grønt på de nye indre arealer i skolen, som det er projekteret.
Desværre er mange grønne arealer ved Vanløses skoler inddraget til skating- og boldspilbaner og belagt med kunstgræs. Det gælder især på Katrinedal og Kirkebjerg Skoler.

 

Kirkebjerg Skole med kunstgræsplæne

Kirkebjerg skole og Katrinedal skole er også renoveret og udvidet betydeligt.
Forhåbentligt betyder udbygningerne ikke, at skolerne i Vanløse fremover bliver for store og upersonlige enheder, med store klasser, besparelser og drevet af snæver økonomisk tænkning.

 

 

Rødkilde Skole

Enhedslisten Vanløse mener:
– Udbygningerne af Vanløses skoler skal føre til stadig bedre kvalitet i undervisningen og bedre forhold for elever og lærere.
– Især under coronaen 2020-21 har både eleverne, deres forældre og lærerne haft en hård tid. Efter den lange corona-periode er forestår et stort genopbygningsarbejde, der kræver både menneskelige ressourcer og bevillinger.
– Legearealer på skolerne kan blive mere grønne, med mere rigtigt græs og flere træer. Dette kan også kan indgå i skybrudssikrings-projekter, som man har gjort på andre skoler.
– Kunstgræsplæner skal være lavet med miljøvenligt organisk indfyld
– Skolehaver skal genetableres i Vanløse. For tiden tager skolebørn udenfor bydelen, når de skal lære om havebrug.
– Eleverne skal have kortere skoledage og lærerne skal have bedre tid til forberedelse af
undervisningen.
– Pædagoger og lærere skal tilbydes attraktive uddannelses- og ansættelsesforhold for at forbedre den kvalitative pædagogiske indsats.
– Skolerne i Vanløse – og resten af københavn – skal have høj kvalitet og godt undervisningsmiljø, ikke nedskæringer, for store klasser, mobninger og lærerflugt.
– Skolevejene skal være mere sikre for eleverne, og forældres bilkørsel med børnene om
morgenen skal undgås eller foregå mere forsvarligt. Børnene behøver ikke at blive kørt eller fulgt helt ind i skolegården.
– Skolerne og politiet skal fortsat arbejde med at sikre skolevejene og lære børnene at cykle og begå sig i trafikken.
– Fodgængerovergange ved skolerne kan følges op med brug af Skolepatruljer, der sikrer
elevernes adgang til skolerne.
– I forbindelse med udviklingen af trafik-øen i Katrinedalskvarteret skal skolevejene sikres meget bedre for eleverne

Katrinedal Skole med både græsareal og kunstgræs
Katrinedal Skole, ny bygning med genbrug af mursten