Damhussøen, Damhusengen og Grøndalsparken

Damhussøen og Damhusengen

Damhusengen

Damhussøen og Damhusengen er et dejligt rekreativt område, der hver dag benyttes af mange beboere og organisationer i Vanløse. Der er grønne legeområder, fodboldbaner og arealer, hvor planter og dyreliv kan udfolde sig. – Men der er også en del, der kan forbedres:

 

 

 

 

Damhusengen

Enhedslisten Vanløse mener:
– Damhusengen skal bevares og udvikles med engen som vådområde, naturområde, rekreativt område og idrætsområde.
– Mulighederne for hundeluftning skal bevares. Men ejere af hunde skal holde deres hunde i snor og væk fra de områder på engen, hvor fugle hviler, spiser og yngler.
– Vandmiljøet i Damhussøen skal fortsat forbedres, selvom det er blandt de bedre i forhold til andre søer. Vandmiljøet trues hele tiden af “efterladenskaber” fra den store
fuglebestand, fodring af søens fugle, samt overløb fra Harrestrup Å (der løber i- og omkring Damhusengen).
– Damhusdæmningen (fortsættelsen af “super-cykelstien”gennem Hyltebjerg Alle) skal gøres højere og bredere. Vi støtter kommunens plan, der vil gavne forholdene for gående og cyklende, samt medvirke til at Damhussøen kan rumme mere vand i tilfælde af skybrud.

 

Grøndalsparken

Grøndalsparken løber som et smalt grønt område langs F-banen mellem Damhussøen og Borups Allé. Parken har både legepladser, udendørs træningsmuligheder, gode stier, åbne områder med græs, samt offentlige grillpladser, der indbyder til hygge og samling.
I 2010 blev en del af parken fredet, dog med mulighed for frilægning af Grøndals-åen, der i dag er lagt i rør.
Der er planer og diskussioner om åbning af Grøndals-åen, som led i Teknik- og Miljøforvaltningens skybrudsprojekt.

Enhedslisten Vanløse:
– Støtter planer til bevarelse og forbedring af Grøndalsparken. Og ser frem til diskussioner om
flere aktivitetsmuligheder, en cykelrute og frilægning af Grøndalsåen i forbindelse med
kommende skybrudsplaner.
– Foreslår plantning af flere træer på egnede steder, samt at udgåede eller fældede træer får lov fat blive stående eller liggende til fremme af bio-diversiteten
– Træerne er med til at opsuge vand ved skybrud og modvirker forureningen fra den meget trafikerede Grøndals Parkvej

Grøndalsparken