Generalforsamling: Kommunalvalg – for bedre klima og demokrati

Vi har ingen billeder fra generalforsamlingen, så i stedet er her et billede af “Hullet i jorden”

“Vi er klar til valgkamp for et klimaneutralt København med større biodiversitet. Og for et
mere socialt København med mere reelt demokrati og mere indflydelse til borgerne.”

Det er indledningen til en udtalelse fra Enhedslistens Vanløses generalforsamling 2021.
Generalforsamlingen var selvfølgelig digital. Og fokus var på de kommende kommunal- og regionsvalg. Den samlede udtalelse lyder:

“Vi er klar til valgkamp for et klimaneutralt København med større biodiversitet. Og for et
mere socialt København med mere reelt demokrati og mere indflydelse til borgerne.
Københavns kommune siger, at den vil forbedre klima og biodiversitet. Alligevel står et
flertal i Borgerrepræsentationen i spidsen for megaprojektet Lynetteholm – som er til fare
for vandmiljø og biodiversitet i Øresund – som vil generere masser af tung trafik i hele byen
i mange år – og som samlet projekt vil forringe klimaet.
Et megaprojekt, der aldrig har været en del af en demokratisk planproces, et projekt som
københavnerne aldrig er blevet spurgt om
I Enhedslisten vil vi have bæredygtigt byggeri og almene boliger. Og vi vil have flere
grønne områder til gavn for både naturen og mennesker – ikke færre.
I Vanløse har vi ”Hullet i jorden”, også kaldet Brugsen-grunden, som har stået afspærret
og ubebygget i mange år.
Der er planlagt et højt og dyrt hotelbyggeri. Men vi har ikke brug for hoteller eller højhuse. I
stedet kunne grunden passende bruges til rekreativt grønt område og til boliger for socialt
udsatte eller ungdomsboliger, som der er så stor mangel på.
I Enhedslisten vil vi arbejde for, at borgerne inddrages langt mere i både store og små
projekter.
Vi vil arbejde for større åbenhed, og for et bedre samarbejde mellem borgere, lokaludvalg
og Borgerrepræsentation.”

Se pdf udgave her
Se alle generalforsamlingspapirer her
Her vil du også snarest kunne se referat fra generalforsamlingen