Høringssvar til Lynetteholm

I Enhedslisten Vanløse har vi indsendt et høringssvar til Miljøkonsekvensrapport (også kaldet VVM-redegørelse) for Lynetteholm.

Vi kritiserer, at rapporten alene omhandler etableringen af Lynetteholm som opfyldningsprojekt. Hverken boligbyggeriet på Lynetteholm, havnetunnel eller en østre ringvej er medtaget, til trods for at de er en del af forudsætningerne for overhovedet at etablere en kunstig ø. Ikke engang umiddelbart tilkoblede projekter som dokport, sandgravning og flytning af rensningsanlægget Lynetteholm er med i rapporten.

Vi kritiserer også, at der ikke ses på alternativer med jorddeponering på land, fx til brug for digebyggeri. Faktisk er der brug for stormflodssikring mange flere steder og digebyggeri er på mange måder en mere oplagt metode end at etablere en kunstig ø.

Vores høringssvar sætter også spørgsmålstegn ved rapportens vurdering af at det vil være mere CO2-belastende at fragte jord med pram end med bil.

Endelig kritiserer vi rapportens vurdering af, at projektet ikke vil have væsentlige påvirkninger af vandgennemstrømning i såvel havnen som Øresund. Det kan vi ikke se er bevist i rapporten, og det svarer ikke til vurderingen fra andre projekter af samme størrelse.
Vores svar  er udarbejdet af Kristian Kirkebjerg fra arbejdsudvalget, som via sit arbejde har stor viden om disse ting.

Se vores høringssvar her