Kommuneplan 2019 – vores høringssvar

Enhedslisten Vanløse har udarbejdet et høringssvar til Forslag til Københavns kommuneplan.

Høringssvaret har dels et generelt afsnit med forslag til hele Københavns udvikling med overskrifter som
– Mere grønt, mindre biltrafik
– Bedre forhold for gående og cyklende
– Boliger til alle
– Regionalt samarbejde og planlægning
– Og meget mere

Dels har vores høringssvar en række forslag til den fremtidige udvikling i Vanløse, herunder et forslag om at etablere et sammenhængende område – omfattende Vanløse Torv,
Frode Jacobsens Plads og en stor del af den ubebyggede grund overfor og et forslag om, at kommunen kan gribe ind overfor bygherrer, der smøler med at opfylde lokalplan.

Læs høringssvaret her:
Enhedslisten Vanløses høringssvar 22.10.2019

Høringssvaret er udarbejdet af vores lokalpolitiske gruppe og  har været drøftet på medlemsmøde d. 21. oktober.