Kulturstationen

Desværre har Kulturstationen på Frode Jacobsens Plads fungeret meget dårligt i lang tid.
Adgang, vedligeholdelse og service er for dårlig, lejen af lokaler er for høj – og ledelse og kontakt med brugerne er helt utilstrækkelig. Baren, restauranten og spillestedet “Oasen” er velfungerende, men har kun åbent, når der er arangementer – og er ikke en del af driften af Kulturstationen.

Enhedslisten Vanløse mener:
– Det er vigtigt, at der udvikles et rummeligt medborgerhus med arrangementer og udlejning af
velholdte lokaler til rimelige priser
– Vi støtter lokaludvalgets arbejde for at forbedre driften af Kulturstationen, give større
brugerindflydelse og få et bredere udbud af aktiviteter i huset