Kunstgræs – bidrager ikke til et grønnere Vanløse

Kunstgræs – bidrager ikke til et grønnere Vanløse

Det er forståeligt, at idrætsorganisationer, fodboldspillere og skoler er glade for kunstgræsbaner og kunstgræsarealer. Her kan man spille, træne eller motionere stort set året rundt.
Men kunstgræs bidrager ikke til det grønne Vanløse. Tværtimod.
Vi er imod udvidelser af kunstgræs-arealer, på grund af den hæmmende virkning for
biodiversiteten og på grund af de miljøskadelige stoffer, der er i selve kunstgræsset. Det er SBRgranulat fra gamle bildæk, der bruges mest som indfyld – fordi det er det billigste. SBR indeholder bl.a. Styren, der både under produktion og anvendelse kan have skadelige virkninger
Men der er muligheder for mindre miljøskadende indfyld.

Enhedslisten Vanløse mener:
– Kunstgræs med granulat fra gamle bildæk (SBR) på fodboldbaner og i skoler er miljøskadeligt i produktion, anlæg, vedligehold og brug.
– Fodboldspillere, skoleelever og børn, der spiller eller leger på kunstgræsbaner udsættes for skadelige påvirkninger fra mikroplast fra plastikstråene og bildækgranulatet (SBR)
– Ved anlæg af nye kunstgræsbaner skal der bruges miljøvenligt organisk indfyld. Det gør man tit i andre lande, bl.a. Norge, Tyskland og enkelte steder i Danmark. Det er alene et spørgsmål om politisk vilje til at prioritere miljø og sundhed.
– Når gamle kunstgræsbaner skal renoveres/udskiftes, skal det være med de produkter, der tager de for tiden mest udstrakte miljøhensyn, med organisk indfyld: kork, olivenkerner, sukker m.v.(også kaldet 4. generations produkter eller ”Københavnerbanen”)
– Indretningen af kunstgræsbanerne skal følge de retningslinier og råd, der er udsendt af miljømyndigheder og andre organisationer f.eks. KBU og DBU.
– Man skal principielt undgå at etablere kunstgræsbaner, især hvis de fortrænger græsbaner, biodiversitet eller rekreative arealer for andre beboere (som det er planlagt i Nørrebroparken)
– Hvis der skal laves kunstgræsbaner, bør det være på arealer, der tidligere har været belagt med asfalt, grus eller andre ikke-grønne områder – og uden træer i umiddelbar nærhed