Medlemsmøde med delegeretvalg til årsmødet

Medlemsmøde: den aktuelle politiske situation, årsmøde 2019 m.m.

Tid: Tirsdag d. 20. august, kl. 19.00-21.30
Sted: Hyltebjerggård, Linde Alle 33, Mødestedet i stueetagen

Dagsorden:
1. Den aktuelle politiske situation
Rune Lund orienterer om, hvad der er sket siden valget
Bemærk: Rune skal gå allerede 19.45, vi starter derfor mødet præcis kl. 19.00!

2. Drøftelse af årsmødets hovedpunkter.
Vi har inviteret Jakob Ruggaard fra hovedbestyrelsen til at gøre os klogere på de forskellige forslag.
Vi planlægger et særskilt møde om globaliseringsprogrammet, som vi derfor kun i begrænset omfang behandler.

3. Valg af delegerede til årsmødet.