Mindre trafik, mere trafiksikkerhed og mere miljø i Vanløse

Mindre trafik, mere trafiksikkerhed og mere miljø i Vanløse

Reklamestandere fylder alt for meget på Frode Jacobsens Plads

Trafikken omkring de to torve er voldsom, og der er meget larm og forurening.
Det private erhvervsliv fylder for meget, især på Frode Jacobsens Plads, hvor der er fyldt med reklamestandere og varer opstillet af butikkerne.
På Jernbane Alle er der cykelstier på begge sider. Andre steder i byen er der også sket
forbedringer, f.eks. med bump, trafikreguleringer, lys og fodgængerovergange.
Bekæmpelse af støj, forurening og biltrafik med for høj hastighed, bør dog fortsætte – f.eks. på Jernbane Alle og på vejene med kraftig gennemkørende trafik, f.eks. Ålekistevej, Jyllingevej, Sallingvej, Grøndals Parkvej, Rebildvej og Hillerødgade. Biltrafikken og ofte vanvidskørsel er et stort problem her – også i aften- og nattetimerne.

Jydeholmen og Hyltebjerg Alle har brede fortove og veje. Her er der plads til at lave cykelstier, helst til højre for parkerede biler

 

 

Enhedslisten Vanløse mener:
– Vanløse Torv og Frode Jacobsens Plads skal gøres åbne, grønne og attraktive for beboerne samt for brugerne af den offentlige trafik
– På Jernbane Alle mellem Vanløse Alle og Jydeholmen skal der laves gågade eller ”sivegade” med hensynsfuld kørsel af busser og varetransport
– På andre dele af Jernbane Alle og på Apollovej skal hastigheden nedsættes for at modvirke forurening, støj og trafikuheld
– Der skal være skrappere fart begrænsninger på de centrale indre veje, samt f.eks. Jydeholmen, dele af Hyltebjerg Alle og veje omkring skoler, børneinstutioner og plejehjem
– På samme udsatte steder skal der være cykelstier i begge retninger. Som minimum skal der være være afstribning for at markere cykelstier
– Der er behov for flere og bedre fodgængerovergange ved skolevejene bl.a. Ålekistevej, Randbølvej og Vanløse Alle (ved Føtexindgangen til “Kronen”)
– der skal etableres trafik-øer for at mindske biltrafik, hvor folk bor
– problemerne på de meget trafikerede veje gennem Vanløse skal modvirkes ved flere
sammenhængende og langsigtede indsatser, se forslag nederst*

Fredeliggørelsen af Katrinedalskvarteret som trafikø er i gang. Grundlæggende en god ide, men det fungerer endnu ikke helt tilfredsstillende

Jyllingevej

Jyllingevej har i de seneste 10 år været identificeret som et af byens mest udsatte steder m.h.t. trafikstøj. Københavns Kommune har vedtaget støjhandlingsplaner for såvel  perioden 2018-2023 som perioden 2013-2018, hvor man bl.a. forpligter sig til at sænke hastigheden fra 60 km/t til 50 km/t på en del af Jyllingevej (fra kommunegrænsen til Jyllingevej Station).
Alligevel er intet sket, da der aldrig er afsat penge på budgettet til det. Den lokale
grundejerforening har kæmpet for sagen i mange år. I et høringssvar fra 2019 påpeger de bl.a., at “en hastighedsnedsættelse ikke kan stå alene, men bør suppleres af støjreducerende asfalt, en anden indretning af vejen og øget fartkontrol”

Enhedslisten Vanløse mener:
– Fartgrænsen på alle byens indfaldsveje skal sænkes til maksimalt 50 km/t
– Indfaldsvejene indrettes, så halvdelen af pladsen reserveres til busser og samkørsel
– Der skal skabes plads til flere træer og mere grøn bevoksning langs vejene

*Forslag til sammenhængende og langsigtede indsatser til bedring af trafikken

* investering i letbaner, Metro, el-busser og BRT (Bus Rapid Transit), samt fleksibel
varetransport (omladning i mindre biler til levering af varer i tætbebyggede områder – om
formiddagen)
* økonomiske tilskyndelser til flere el-biler, ladestandere, billigere el-forsyning (via vindkraft,
solceller o.a.)
* intelligente vejafgifter (Bilkommissionen-21): Roadpricing/ trængselsafgift, miljøzoner og grøn
omstilling som middel mod øget forurening og CO2-udledning
* nedsættelse af hastigheder (inkl. indsats overfor “vanvidskørsel”), ved skiltning,
hastighedsmåling, opsætning af “stærekasser” og evt. fotos af nummerplader – også i
nattetimerne.
* bedre muligheder for småhåndværkere og reparationsfirmaer til at bevare værksteder tæt på
kunderne i københavnområdet, samt sikre deres muligheder for parkering her via kommunal
udstedelse af tilladelser til arbejdsopgaver i storbyområdet (Oslo-modellen)
* færre parkeringspladser i det centrale København og Vanløse, bedre kollektiv trafik og
etablering af samarbejde med omegnskommuner om bl.a. flere/større p-pladser ved bus-,
tog- og letbane-stationer.
* stop for planer om store projekter i Indre By, på Lærkesletten, Fiskerhavnen, Lynetteholmen,
samt biltuneller. Alt dette medvirker til øget trafik, forurening og CO2-udledning i København og Vanløse