Nej til at ophæve fredninger

Tirsdag d. 22. marts var en sort dag i Folketinget – for lokaldemokratiet, for fredningssagen og for byens grønne åndehuller. Et flertal bestående af alle partier undtagen Alternativet og Enhedslisten stemte for ophævning af fredninger på Lærkesletten på Amager Fælled, Selinevej ved Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnen. Samtig ændres fredningsbestemmelserne for Bellahøjmarken, så der nu kan være camping året rundt.
Enhedslisten Vanløse vedtog på generalforsamlingen d. 15. marts flg. udtalelse:

Nej til at ophæve fredninger

Enhedslisten Vanløse går ind for at bevare byens grønne åndehuller. I Brønshøj-Vanløse såvel som i Sydhavnen og på Amager Fælled. I en tid med klimaforandringer som den største politiske udfordring er der ikke brug for at bebygge de få tilbageværende grønne områder – især ikke dem, som allerede er fredet. Bellahøjmarken ligger op til det tæt- og højtbebyggede Bellahøj og udgør et grønt åndehul i en bydel med store indfaldsveje og meget tæt trafik. Derfor skal den bevares som fælled med åben adgang for alle byens borgere – og ikke indrettes som helårs camping med bebyggelse på op til 4000 m2.

Enhedslisten går også ind for at styrke borgernes indflydelse på udviklingen af deres by. I denne sag har Frank Jensen valgt at gå sammen med regeringen og dermed uden om lokale borgeres og organisationers mulighed for at diskutere og få indflydelse på ophævelse af fredningen af Bellahøjmarken.
Det skal ikke være muligt at ophæve en fredning ved lov i Folketinget af økonomiske årsager. Det må ikke danne præcedens.

Print udtalelsen i pdf: Udtalelse: Nej til at ophæve fredninger
Læs notat om Bellahøjmarken og byens grønne områder