Støt Amager Fælleds Venner – Stop byggeriet på Lærkesletten

Arbejdsudvalget i Enhedslisten Vanløse har besluttet at støtte Amager Fælleds Venner med kr 1000,- til støtte for deres kamp for at stoppe byggeriet på Lærkesletten

Planklagenævnet har afgjort, at byggeriet skal stoppe, indtil Naturfredningsforeningens klage over, at projektet ikke tager tilstrækkelig biodiversiteten, er afgjort.
Bygherren Fælledby P/S vælger ikke at stoppe.
Derfor stævner Amager Fælleds Venner nu bygherren. Retssagen er 10. august – det er hurtigt i domstolshastighed, men desværre kan byggeprojektet nå at ødelægge meget inden da.

Enhedslisten har hele tiden været imod byggeriet på Lærkeslettet – sammen med Alternativet som de eneste partier i Borgerrepræsentationen. Der skal ikke bygges på fredede områder, og der skal ikke bygges, hvor det truer biodiversiteten.

Derfor støtter vi i Enhedslisten op om Amager Fælleds Venners kamp for at bevare Lærkesletten. På Rådhuset arbejder vores borgerrepræsentanter og borgmester for at få stoppet byggeriet, til der ligger en endelig afgørelse fra Planklagenævnet. Men flertallet ønsker hverken at stoppe byggeriet eller at få en ”second opinion” på muligheden for, at kommunen som tilsynsmyndighed kan kræve byggeriet stoppet.

En retssag koster mange penge. Derfor har vi valgt at støtte med 1000,-. Og derfor opfordrer vi alle andre til at støtte sagen med, hvad de kan: et beløb stort eller småt på Mobilpay 22112, skriv under på kravet om en vejledende folkeafstemning om byggeriet, bliv aktivist på Lærkesletten.

Læs mere her:
Kampen for Amager Fælled fortsætter (Enhedslisten København)
Amager Fælleds Venners Facebook
Planklagenævnets afgørelse
Borgmester: Københavns Kommune skal tage ejerkasketten på i sag om Amager Fælled. Politiken 30.7.2021.