Bymidten kan blive meget bedre

Vanløse bymidte – kan blive meget bedre.

Det store butiks- og boligprojekt Kronen har været gennem en lang og uskøn fødsel. Og resultatet ser lige så uskønt ud.

Det første projekt på grunden – Holberg Fengers Galeria – lå brak i lidt over jordhøjde. Så overtog Capital Partners og Solstra og Tristan grunden. De udvidede projektet og fuldfører det her i 2017 som Kronen Vanløse.

Der har været mange indsigelser mod byggeriet i planlægningsfasen: Byggeriet er for massivt, for højt, vil kaste for lange skygger og medføre mere trafik og forurening omkring Vanløse station.

Parkering af biler

I Kronen Vanløse regnes med 400 parkeringspladser til biler – med indkørsel fra Apollovej. Spørgsmålet er, om det antal parkeringspladser er nok til både Kronens beboere, ansatte i centrets 75 butikker og kunderne i centret. Hvis der ikke er nok parkeringspladser i Kronen, vil der blive øget pres på parkeringen på de omkringliggende veje. Det er til skade for de faste beboere her, og det øger forureningen i Vanløse centrum. Allerede nu er der problemer nok.

Plads til cykler

Der er beregnet 1700 pladser til parkering af cykler i Kronen, hvoraf kun en del er overdækkede. Men igen er det tvivlsomt, om det er tilstrækkeligt til både Kronens beboere, ansatte og handlende – og til alle de cykler, der plejer at stå tæt på Vanløse Torv og Frode Jacobsens Plads.
Begge disse torve er tit fyldt op med cykler fra folk, der bruger Metro og S-tog fra Vanløse Station.
Der bliver fremover flere cyklister, og de skal have meget bedre forhold og skal kunne stille cyklerne andre steder end på torvene. Torvene skal for fremtiden kunne bruges til andet – f.eks. til arrrangementer og småhandel. Og som mødesteder med bænke, træer, o.a.

Boliger

Boligarealet (“Tagkronen” på 14000 m2) ligger oven på indkøbscentret – med 118 lejeboliger og et 1.000 m2 fitness-center. Og – ifølge Kronens hjemmeside –  “åbne, grønne byrum med plads til hygge og afslapning for ejendommens beboere”.

Problemet er bare, at disse lejelejligheder er så dyre, at mennesker med almindelige indtægter ikke har råd til at bo i denne grønne “tagkrone” . Ifølge annonceringen for boligerne skal man, inkl. varme og vand, betale 8.950 kr. pr. måned for en 1-værelses lejlighed og 19.650 kr. for en 5-værelses lejlighed.
(http://www.tagkronen.dk/boligoversigt/)

Det almene boligselskab FSB udlejer 30 familieboliger til mellem 7.100 kr. og 11.700 kr., samt 10 ungdomsboliger til 4.000 kr. pr. måned – begge typer uden angivelse af udgifter og indskud.(https://fsb.dk/om-fsb/nybyggeri/boliger-i-vanloese/)

Enhedslisten Vanløse:

  • mener ikke at projektet kronen opfylder boligbehovet i Vanløse og København.
  • vil arbejde for boliger til en pris, som mennesker med almindelige indtægter kan betale. I København skal der være flere almene boliger og ungdomsboliger, og prisen på disse boliger burde være lavere. Vanløse og København skal ikke mere og mere være for velhavere.
  • mener at der skal være bopælspligt på lejlighederne i Kronen, så man får reel beboelse og aktivitet i Vanløse. Ikke bare proforma- eller prestige-lejligheder, der står tomme det meste af tiden. Dette har vi set i andre tilsvarende bebyggelser i København. 
  • er imod, at udviklingen i Vanløse skal styres så voldsomt af “Capital Partners”. Københavns Kommune bør generelt stille skrappere krav til den spekulative del af ejendomssektoren. F.eks ved altid at bruge kommunens mulighed for at fastsætte i en lokalplan, at op til 25% af boligmassen skal være almene boliger
  • vil arbejde for bedre adgang og forhold for cyklisterne. Og for en sikker og overdækket cykelparkering omkring stationen
  • vil arbejde for, at de to torve omkring Vanløse Station bliver mere åbne, grønne og attraktive for Vanløses beboere og brugere af den miljøvenlige kollektive trafik Metro og S-tog.
  • mener at hvis der skal laves flere parkeringspladser til biler i området omkring Kronen, bør det ske ved etableringen af kommunale underjordiske parkeringsanlæg: Det kan være fuldautomatiske som f.eks. på Nørrebro ved Sct. Johannes Kirken og ved Kongedybet på Amager. Eller som almindelige underjordiske parkeringsanlæg som f.eks. på Israels plads og ved Ofelia-molen for enden af Sct.Annæ Plads.
    (http://www.abkongedybet.com/parkering2/ – og http://www.video.kk.dk/video/623096/fuldautomatiske-p-anlg-i)