Skolerne i Vanløse

 

De nye bygninger og renoveringen af Vanløse Skole – nu en del af Damhusengens Skole – var hårdt tiltrængt. Det var også en god ide at lave en ny stor legeplads på den lukkede vej mellem de tidligere Vanløse og Hyltebjerg skoler.

Men særlig grøn er legepladsen ikke. Der er plads til mere rigtigt græs og flere træer.

Bygningerne på den tidligere Hyltebjerg Skole står også overfor en tiltrængt ombygning, og de to skoler er fra august 2017 samlet til én større skole: Damhusengens Skole. Kirkebjerg  og Katrinedal skoler er også blevet renoverede, og de er udvidet betydeligt. Det var ønskeligt og nødvendigt.

Forhåbentligt betyder det ikke, at skolerne i Vanløse fremover bliver for store og upersonlige enheder med store klasser. Eller at de bliver ramt af besparelser, som er drevet af snæver økonomisk tænkning.

Enhedslisten Vanløse mener:

  • at bevillingerne til ændringerne af skolerne skal føre til bedre kvalitet i undervisningen og bedre forhold for eleverne og lærerne.
  • at de nye legearealer på skolerne kan blive mere grønne – med rigtigt græs og flere træer, som også kan indgå i skybrudssikringsprojekter. Som man f.eks. har gjort på Utterslev Skole.
  •  at eleverne skal have kortere skoledage, og lærerne skal have bedre tid til forberedelse af undervisningen. Skolerne i Vanløse – og resten af København – skal have høj kvalitet og godt undervisningsmiljø – ikke nedskæringer, for store klasser, mobninger og lærerflugt.
  • at skolernes investeringer i digitalt udstyr ikke må mindske lærernes muligheder for kontakt med eleverne.
  • at skolevejene skal være mere sikre for eleverne, og at forældres bilkørsel med børnene om morgenen skal undgås eller foregå mere forsvarligt. Børnene behøver ikke at blive kørt eller fulgt helt ind i skolegården. Skolerne og politiet skal fortsætte med at sikre skolevejene og lære børnene at cykle og begå sig i trafikken.