Generalforsamling 2021

Tid: mandag d. 22. marts kl 19.00
Generalforsamlingen foregår digitalt via Zoom.
Link til deltagelse udsendes til alle medlemmer af Enhedslisten Vanløse
Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent
2: Arbejdsudvalgets beretning
3: Regnskab
4: Behandling af indkomne forslag

 • a. Forslag til aktuel udtalelse v/arbejdsudvalget

 • b.Forslag til registrering af (nedgang i) samlede naturligt bevoksede arealer i København v/Robert Refby

5: Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år, samt behandling af indkomne forslag til arbejdsplanen.
6: Budget, samt behandling af indkomne forslag til budgettet.
7: Valg

 • a. arbejdsudvalg

 • b. revisor og revisorsuppleant

 • c. et medlem og en suppleant til Københavnsbestyrelsen
  Københavnsbestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden

 • d. To repræsentanter til Enhedslisten Region Hovedstadens repræsentantskab.
  Repræsentantskabet mødes ca 2 gange om året.

 • e. Tilmelding til lokalpolitisk gruppe

 • f. Nedsættelse af valgkampgruppe til kommune- og regionsvalg

 1. Evt.

Beretning for Enhedslisten Vanløse 2020
Beretning for lokalpolitisk gruppe 2020 februar 2021
Årsregnskab 2020 for Enhedslisten Vanløse
Forslag til arbejdsplan 2021 Enhedslisten Vanløse
Budget forslag 2021
Forslag til udtalelse gf 2021
Forslag til registrering af (nedgang i) samlede naturligt bevoksede arealer i København

Referat af generalforsamling 2021