Kommunen skal købe Fenger-grunden

  Vanløse har brug for grønne områder og almene boliger, herunder ”skæve boliger” og ungdomsboliger – det skal Fenger-grunden bruges til. Enhedslisten mener: – Københavns Kommune skal købe grunden iflg. Planlovens §47, stk.1. – der skal udarbejdes en ny lokalplan, som indeholder: – mindre almene boliger, fx ”skæve boliger” eller

Den tomme Fenger-grund – en forfejlet lokalplan

Den tomme Fenger-grund, med huller i jorden bag et grimt plankeværk – et eksempel på en forfejlet lokalplan Grunden overfor Frode Jacobsens Plads ved Vanløse Station har i lang tid været skæmmende for Vanløse bymidte. – Og de fremtidige planer ser ikke bedre ud. En lokalplan for grunden blev vedtaget

Valgkampkickoff

Der er valg til borgerrepræsentationen og til regionsrådet d. 16. november. Kom og vær med til at sætte gang i vores valgkamp! Tid: Lørdag d. 2. oktober kl 13 Sted: Hyltebjerggård, Linde Alle 33, salen i stueetagen Valgkampgruppen har lavet de første planer for valgkampen – dem vil du blive

Støt Amager Fælleds Venner – Stop byggeriet på Lærkesletten

Arbejdsudvalget i Enhedslisten Vanløse har besluttet at støtte Amager Fælleds Venner med kr 1000,- til støtte for deres kamp for at stoppe byggeriet på Lærkesletten Planklagenævnet har afgjort, at byggeriet skal stoppe, indtil Naturfredningsforeningens klage over, at projektet ikke tager tilstrækkelig biodiversiteten, er afgjort. Bygherren Fælledby P/S vælger ikke at

Generalforsamling: Kommunalvalg – for bedre klima og demokrati

“Vi er klar til valgkamp for et klimaneutralt København med større biodiversitet. Og for et mere socialt København med mere reelt demokrati og mere indflydelse til borgerne.” Det er indledningen til en udtalelse fra Enhedslistens Vanløses generalforsamling 2021. Generalforsamlingen var selvfølgelig digital. Og fokus var på de kommende kommunal- og

Høringssvar til Lynetteholm

I Enhedslisten Vanløse har vi indsendt et høringssvar til Miljøkonsekvensrapport (også kaldet VVM-redegørelse) for Lynetteholm. Vi kritiserer, at rapporten alene omhandler etableringen af Lynetteholm som opfyldningsprojekt. Hverken boligbyggeriet på Lynetteholm, havnetunnel eller en østre ringvej er medtaget, til trods for at de er en del af forudsætningerne for overhovedet at

Medlemsmøde: Lynetteholmen – hvad betyder den for klima og byudvikling

Vi holder medlemsmøde om Lynetteholmen torsdag d. 10. december kl. 19.30. Mødet foregår digitalt. Medlemmer af Enhedslisten Vanløse får link til mødet Lynetteholmen kan iflg. Borgerrepræsentationens flertal løse problemer med stormflodssikring, boligmangel, trængsel og placering af overskudsjord. Så hvorfor er Enhedslisten imod? Hvad er konsekvenserne for byens udvikling og for

Cykeltur til Sydhavnen

Kom med på cykeltur til en københavnsk bydel præget af mange af tidens kampe, nemlig Sydhavnen med Fiskerhavnen og Stejlepladsen.
Vi starter med en cykeltur langs Harrestrup Å til Sydhavnen