Damhussøen og Damhusengen

 

Damhussøen og Damhusengen udgør samlet et dejligt rekreativt område, der hver dag benyttes af mange beboere og organisationer i Vanløse. Der er grønne legeområder, fodboldbaner og arealer, hvor planter og dyreliv kan udfolde sig. Men der er også en del, der kan forbedres:

Enhedslisten Vanløse:

  • mener, at Damhusengen skal bevares og udvikles med de nuværende planer for bevarelse af engen som vådområde, naturområde, rekreativt område og sportsområde.
  • mener, at mulighederne for hundeluftning skal bevares. Men at ejere af hunde skal holde deres hunde væk fra de områder på engen, hvor fugle hviler, spiser og yngler
  •  mener, at vandmiljøet i Damhussøen fortsat skal forbedres – selvom det er blandt de bedste i forhold til andre søer. Vandmiljøet trues hele tiden af “efterladenskaber” fra den store fuglebestand, folks velmenende fodring af søens fugle, samt overløb fra Harestrup Å (der løber  i- og omkring Damhusengen).
  • mener, det ville være godt, hvis søens indhold af coli-bakterier ikke forhindrede badning i Damhussøen.