Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling d. 27. februar 2016
Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling i Enhedslisten Vanløse. Generalforsamlingen vil finde sted lørdag den 27. februar kl. 14 – 18 i Hyltebjerggård (Caféen), Linde Allé 33, 2720 Vanløse.
Efter mødet har du mulighed for at blive og spise aftensmad med dine Enhedslistekammerater. For at spise med skal du betale 25 kr., som betales på dagen. Øl kan købes til høkerpriser og vand er gratis. Du skal melde dig til spisning senest den 16. februar 2016 til Steen på email: steen@vanlose-net.dk. Eller på telefon: 38711752. Når du melder dig til, må du gerne skrive, om du er vegetar eller kødspiser.

Dagsordenen til generalforsamlingen
Længere nede kan du se dagsorden med udspecificerede underpunkter. De overordnede punkter: formalia, indkomne forslag, arbejdsplan, budget, valg og eventuelt ændres ikke. Men der kan forekomme justeringer af underpunkter og tilføjelser hvis der kommer flere indkomne forslag og ændringsforslag mv. Overvej om du ønsker at stille op til et eller flere af følgende tillidsvalg (Arbejdsudvalget, Revisor + suppl, Københavnsbestyrelsen + suppl samt Regionsrepræsentantskabet).

Frister
Hvis du har forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, har vi i vores vedtægter frister, der skal overholdes.
Frist for indkomne forslag: 13. februar 2016
Arbejdsudvalget sender indkomne forslag ud på email: 20. februar 2016
Ændringsforslag til indkomne forslag: På generalforsamlingen.

Dagsorden
Formalia (14.00 – 14.20)
14.00 – Velkommen, navnerunde
14.10 – Valg af ordstyrer og referent
14.15 – Godkendelse af indkaldelsen og dagsorden

Beretninger og regnskab (14.20 – 15.40)
14.20 – Beretning fra Arbejdsudvalget ved Grethe
14.30 – Beretning fra Vanløse Lokaludvalg ved Steen
14.35 – Beretning fra Københavnsbestyrelsen ved Morten
14.40 – Debat om beretninger (afstemning, alm. flertal)
15.10 – Regnskab – ved Steen (kasserer) og revisor
15.25 – Debat om regnskabet (afstemning, alm. flertal)
15.40 – Pause

Indkomne forslag (15.50 – 16.20)
15.50 – Fremlæggelse af forslag
16.00 – Debat og behandling af forslag

Arbejdsplan (16.20 – 16.55)
16.20 – Arbejdsplan ved Morten
16.30 – Debat om arbejdsplan (afstemning, alm. flertal)
16.55 – Pause

Budget (17.05 – 17.30)
17.05 – Forslag til budget ved Steen
17.15 – Debat og behandling af forslag til budget (afstemning)
Valg (17.30 – 17.50)

17.30 – Valg til poster
Arbejdsudvalg (ingen begrænsninger, alm. flertal)
Revisor + suppl. (1 post + 1 suppleant, alm. flertal)
Københavnsbestyrelse + suppl. (1 post + suppleanter uden begrænsning, alm. flertal)
Regionsrepræsentantskabet + suppl.

Eventuelt (17.50 – 18.00)
17.50 – Evt.
18.00 – Mødet afsluttes

Aftensmad og fælles hygge!

Bilag

Beretning fra enhedslisten vanløse 2015
Beretning fra vanløse lokaludvalg 2015
Forslag til arbejdsplan for Enhedslisten Vanløse
Regnskab for enhedslisten vanløse 2015 udgifter
Regnskab for enhedslisten vanløse 2015 indtægter
Budget 2016 forslag