Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Enhedslisten Vanløse
Tid: 
Fredag d. 15. marts kl. 18.30-22.
Der er fællesspisning kl. 18.00
Sted:
Hyltebjerggård, Linde Alle 33
Der indkaldes til generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
1: Valg af dirigent og referent
2: Arbejdsudvalgets beretning
 Herunder drøftelse af medlemsundersøgelse
3: Regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændringsforslag
b. Forslag om støtte til det nye netmedie Solidaritet
5: Arbejdsplan.
a. Status på valgkampen
b. Arbejdsplan for resten af året
Under dette punkt vil der være gruppearbejde
6: Budget
7: Valg af:
a. arbejdsudvalg
b. revisor samt revisorsuppleant
c. et medlem samt en suppleant til bestyrelsen af Enhedslisten København
d. to medlemmer samt en suppleant til repræsentantskabet for Enhedslisten Hovedstaden
8. Aktuel udtalelse fra generalforsamlingen
Forslag til udtalelse om Bellahøjmarken foreligger ved starten af generalforsamlingen
8: Evt.

Bemærk: Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde senest 2 uger før, d.v.s. 1. marts.
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne med email senest d. 8. marts sammen med beretning, regnskab og budget.

Se vedtægterne her 

Siden opdateres løbende.

Opdateret 8.3.2019

Bilag:
Beretning for enhedslisten vanløse 2018
Årsregnskab enhedslisten vanløse 2018
Vanløse enhedslisten budget 2019  
Indkomne forslag generalforsamling 2019
Udkast til arbejdsplan for enhedslisten vanløse 2
Medlemsundersøgelse 2018 rapport
Notat om Bellahøjmarken og grønne områder i byen

Generalforsamling referat 2019

Udtalelse: Nej til at ophæve fredninger

Budgettet blev vedtaget som foreslået
Den endelige arbejdsplan færdiggøres af arbejdsudvalget og offentliggøres her snarest.