Det gode ældreliv

Enhedslisten vil forbedre ældre borgeres vilkår i Vanløse. Det gælder især ældres boligforhold, sundhed og social trivsel samt en øgning af ældres tryghed i det offentlige rum.

Boliger

Ældre borgere skal tilbydes passende billige boliger med tilbud om gode og nære trivselsmuligheder. Der skal påbegyndes ældrebofællesskaber i stil med dem, der er startet i Københavns Kommune af KAB. Her er der dannet bofællesskaber med 10-12 personer i et ældrevenligt boligbyggeri. Beboerne har indflydelse på byggeform og udvikling af de sociale aktiviteter i boligen. Boligen er tæt på indkøbs- og trafikcentre, og beboerne har muligheder for at deltage i nærmiljøets aktiviteter. Ældre borgere behøver ikke at blive socialt og fysisk begrænsede før tiden, og indflytning i et ældrebofællesskab betyder, at man både hjælper hinanden i forhold til fysiske begrænsninger og støtter hinanden socialt.

Ældres færden i det offentlige rum

Ældre medborgere skal kunne færdes trygt i bymiljøet. Det gælder både den cyklende og den spadserende borger. Bilkaos omkring stationen og villavejene skal løses. Vejene er for tiden ikke farbare for ældre på cykel, fordi der holder så mange parkerede biler, at udsynet og plads begrænses. På fortovene er der også problemer, bl.a. fordi mindre og større børn er nødt til at cykle på fortovet, fordi der mangler cykelstier.

Det betyder at utrygheden øges i bymiljøet, og det kan i yderste konsekvent betyde, at de ældre sørger for at undgå belastede trafikknuder, og dermed hæmmes funktionelt.

Enhedslisten Vanløse mener:

  • at bilernes hastighed skal nedsættes på Jernbane Alle, Vanløse Alle, Ålekistevej og Jyllingevej og fodgængerfeltet skal tydeliggøres, så ældre kan nå at passere gaden.

Sundhed og social trivsel 

Ældre og især svagelige ældre skal gives mulighed for at søge rådgivning om helbred, jura og økonomi f.eks. i Sundhedshuset, der i forvejen har tilbud om mobilitet og genoptræning for ældre. Der bør oprettes en særlig rådgivningsklinik med fagligt personale, der kan rådgive på området.

 

 

Enhedslisten Vanløse mener:

  • – at kulturelle aktiviteter skal være gratis for ubemidlede ældre borgere, der skal være støtte til transport og adgangen til aktiviteter skal faciliteres i forhold til de ældres mobilitet.