Generalforsamling 2015

Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling i Enhedslisten Vanløse. Generalforsamlingen vil finde sted lørdag den 21. februar kl. 14 – 18 i Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.

Efter mødet har du mulighed for at blive og spise aftensmad med dine Enhedslistekammerater. For at spise med skal du betale 20 kr. som betales på dagen. Du skal melde dig til spisning senest den 16. februar 2015 til Lars på email: larshedegaardnielsen@gmail.com. Når du melder dig til, må du gerne skrive, om du er vegetar eller kødspiser.

Dagsordenen til generalforsamlingen
Længere nede kan du se dagsorden med udspecificerede underpunkter. De overordnede punkter: formalia, indkomne forslag, arbejdsplan, budget, valg og eventuelt ændres ikke. Men der kan forekomme justeringer af underpunkter og tilføjelser hvis der kommer flere indkomne forslag og ændringsforslag mv.

Frister
Hvis du har forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, har vi i vores vedtægter frister, der skal overholdes.

Frist for indkomne forslag: 7. februar 2015
Arbejdsudvalget sender indkomne forslag ud på email: 14. februar 2015
Ændringsforslag til indkomne forslag: på generalforsamlingen.

Dagsorden

Formalia (14.00 – 14.20)
14.00 – velkommen, navnerunde.
14.10 – Valg af ordstyrer og referent.
14.15 – Godkendelse indkaldelsen og dagsorden.

Beretninger og regnskab (14.20 – 15.30)
14.20 – Beretningen fra arbejdsudvalget ved Lars.
14.30 – Beretningen fra Vanløse Lokaludvalg ved Steen E
14.40 – Debat om beretninger (afstemning, alm. flertal)
15.00 – Regnskab – ved Steen E.(kasserer) og revisor
15.15 – Debat om regnskabet (afstemning, alm. flertal)

15.30 – Pause

Indkomne forslag (15.40 – 16.10)
15.40 – Fremlæggelse af forslag
15.50 – Debat og behandling af forslag

16.10 – pause

Arbejdsplan (16.20 – 16.55)
16.20 – Arbejdsplan ved Morten
16.40 – Debat om arbejdsplan (afstemning, alm. flertal)

Budget (16.55 – 17.20)
16.55 – Forslag til budget ved Steen E.
17.05 – Debat og behandling af forslag til budget (afstemning)

Valg (17.20 – 17.40)
17.20 – Valg til poster

Arbejdsudvalg (ingen begrænsninger, alm. flertal)
Revisor + suppl. (1 post + 1 suppleant, alm. flertal)
Københavnbestyrelse + suppl. (1 post + suppleanter uden begrænsning, alm. flertal)
Regionsrepræsentantskabet + suppl.
Eventuelt (17.40 – 17.50)
17.40 – Evt.
17.50 – Mødet sluttes

Bilag:
Aarsplan
Budget
Regnskab
Revisorudtalelse om regnskab