Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Enhedslisten Vanløse
Tid: 
Fredag d. 13. marts kl. 18.30-22.
Der er fællesspisning kl. 18.00
Sted:
Hyltebjerggård, Linde Alle 33, salen i stueetagen
Der indkaldes til generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
1: Valg af dirigent og referent
2: Arbejdsudvalgets beretning
3: Regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Arbejdsplan.
   Til drøftelse i grupper
6: Budget
7: Valg af:
a. arbejdsudvalg
Arbejdsudvalget mødes 1-2 gange om måneden
b. revisor samt revisorsuppleant
c. et medlem samt en suppleant til bestyrelsen af Enhedslisten København
Københavnsbestyrelsen mødes ca en gang om måneden
d. to medlemmer samt en suppleant til repræsentantskabet for Enhedslisten Hovedstaden
Repræsentantskabet mødes 1-2 gange om året.
e. Tilmelding til Lokalpolitisk gruppe
8: Evt.

Bemærk: Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde senest 2 uger før, d.v.s. 1. marts.
Se vedtægterne her 

Bilag:
Beretning for Enhedslisten Vanløse 2019
Årsregnskab Enhedslisten Vanløse 2019
Enl.vanløse revision2019
Oplæg til arbejdsplan 2020
Budgetforslag Enhedslisten Vanløse 2020

Siden er senest opdateret 5. marts med bilag