Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Enhedslisten Vanløse
Tid:
Lørdag d. 3. febuar kl. 14-18
Sted:
Hyltebjerggård, Linde Alle 33
Der indkaldes til generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
1: Valg af dirigent og referent
2: Arbejdsudvalgets beretning
3: Regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år, samt behandling af indkomne forslag til arbejdsplanen.
6: Budget, samt behandling af indkomne forslag til budgettet.
7: Valg af
a. arbejdsudvalg
b. revisor samt revisorsuppleant
c. et medlem samt en suppleant til bestyrelsen af Enhedslisten København
d. to medlemmer samt en suppleant til repræsentantskabet for Enhedslisten Hovedstaden

8: Evt.

Bemærk: Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde senest 2 uger før, d.v.s. 20. januar.
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne med email senest d. 27. januar sammen med beretning, regnskab og budget.

Se vedtægterne her

Siden opdateres løbende.
Bilag:
Arbejdsplanenhedslistenvanløse2018 forslag
Beretning for Enhedslisten Vanløse 2017
2017 Vanløse Enhedslisten Årsregnskab
Vanløse Enhedslisten budgetforslag 2018

Generalforsamling referat 2018

 Forslag til arbejdsplan og forslag til budget blev vedtaget som fremsat.