Nyt fra Lokalpolitisk gruppe

Her finder du papirer fra diskussioner, høringer mm som Lokalpolitisk gruppe og vores medlemmer i Vanløse Lokaludvalg har deltaget i.

Forslag til Københavns Kommuneplan 2019
Lokalpolitisk gruppe har udarbejdet et høringssvar til Forslag til Københavns kommuneplan. Høringssvaret har også været drøftet på medlemsmøde d. 21. oktober.

Høringssvaret har dels et generelt afsnit med forslag til hele Københavns udvikling med overskrifter som
– Mere grønt, mindre biltrafik
– Bedre forhold for gående og cyklende
– Boliger til alle
– Regionalt samarbejde og planlægning
– Og meget mere

Dels har vores høringssvar en række forslag til den fremtidige udvikling i Vanløse, herunder et forslag om at etablere et sammenhængende område – omfattende Vanløse Torv,
Frode Jacobsens Plads og en stor del af den ubebyggede grund overfor og et forslag om, at kommunen kan gribe ind overfor bygherrer, der smøler med at opfylde lokalplan.

Læs høringssvaret her:
Enhedslisten Vanløses høringssvar 22.10.2019

oktober 2019

Lokalplanforslag for Damhusengen Skole
Lokalplanforslag for Damhusengen skole er netop nu i høring på Københavns Kommunes høringsportal Bliv hørt.
Vi opfordrer alle, der er berørt af forslaget, til at give deres mening til kende.
Vores medlem af Vanløse lokaludvalg Poul Hviid, har udarbejdet en liste med ændringsforslag, indvendinger og kommentarer, som du lade dig inspirere af
Høringssvar Damhusengens skole

november 2018