Medlemsmøde: Organisationsdebat

Sted: Pilegården, Brønshøjvej 17, lokale 7 (lige ved Brønshøj Torv)
Tid:
Onsdag d. 22. januar kl. 19.30

Vi fortsætter organisationsdebatten fra mødet d. 4. december. Denne gang skal det munde ud i nogle synspunkter, der kan sendes videre til hovedbestyrelsen. Mødet afholdes igen sammen med Enhedslisten Brønshøj-Husum.
Enhedslistens hovedbestyrelse har udarbejdet et oplæg, som bl.ai indeholder en række spørgsmål til debat. I får et udvalg af de mange spørgsmål her:

Hvilket parti vil vi være? Vil vi være et parti for brede dele af befolkningen, der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen og samfundsdebatten, og hvis medlemmer er aktive på alle niveauer i mange bevægelser? Hvilke politiske og organisatoriske ændringer er nødvendige for at opfylde det?
Giver den politiske udvikling i Danmark de sidste 4-5 år grund til at gentænke Enhedslistens rolle på venstrefløjen og i det samlede politiske landskab, og i så fald hvordan?
Hvordan kan vi inddrage flere i vores parti, så vi i højere grad afspejler arbejderbefolkningens sammensætning?
Hvordan arbejder vi som medlemmer og som parti i og sammen med bevægelserne?
Hvordan kan vi samarbejde med andre organiserede kræfter?
Hvordan sikrer vi en god balance mellem interne debatter og politikudvikling på den ene side,og udadvendt mobiliserende arbejde på den anden side?

Fra debatten på mødet d. 4.12. vil der også være flere punkter, der kan drøftes igen:
Skal der være årsmøde hvert år?
Rotationsordning – fordel eller ulempe?
Baggrundsgrupper og udvalg – en styrke for partiet.