Bellahøjmarken og byens grønne områder

Et flertal i Folketing og Borgerrepræsentationen er i fuld gang med at ophæve fredningerne af Lærkesletten på Amager Fælled, Stejlepladsen ved Fiskerhavnen og Bellahøjmarken. Alene for at skaffe penge til By & Havn.
Det er et forhastet og udemokratisk forløb, som sætter såvel det lokale demokrati som normale fredningsprocedurer ud af kraft.

Til generalforsamlingen i Enhedslisten Vanløse har Margit Groth og Henrik Nielsen udarbejdet dette notat om forløbet, og om hvad vi har gjort i Vanløse.

Bellahøjmarken og grønne områder i byen

Ved forhandlingerne omkring budgetforlig 2019 valgte overborgmester Frank Jensen at udelukke
Enhedslisten og Alternativet, da disse partier ikke ønskede at bebygge Amager Fælled. Alle andre
partier indgik forlig, også SF og de radikale. Med i dette var en alternativ plan til bebyggelse af 3
fredede områder: Fiskerhavnen, Lærkesletten på Amager Fælled, Selinevej og en ophævelse af
fredningen på Bellahøjmarken for at indrette helårscamping med mulighed for at bygge op til
4000m2 på grunden.

Den normale procedure, hvis en fredning skal ophæves, er at ansøge
Fredningsnævnet. Da Københavns kommunes jurister mente, at dette ville medføre afslag, bad
Frank Jensen regeringen om at lave en såkaldt anlægslov med henblik på at ophæve fredningerne og
dermed overføre arealer af en påstået værdi af 1,3 mia kr. til By&Havn. Loven (L 153) er nu
hastebehandlet gennem Folketinget uden indsigelse fra andre partier end Enhedslisten og
Alternativet, men med mange protester fra berørte borgere, især fra Fiskerhavnen.

Det drejer sig om at bevare grønne fredede områder i København, så offentligheden stadig har adgang
og det drejer sig om, at planlægningen på udemokratisk vis låses fast i en årrække – uden muligheder
for reel indsigelse.
Det fremgår af lovforslaget, at grundene skal sælges til markedspris. Det er
derfor ikke realistisk, at det fører til billige boliger. I stedet får spekulanterne deres dyre byggerier
og borgerne må kæmpe om de få tilbageblevne kommunale arealer til institutioner, grønne områder
m.m.
Enhedslisten København har fulgt op på kritikken om ophævelse af fredninger og lokalt har Poul
Hviid rejst sagen i Vanløse lokalråd. Formand Bent Christensen (S) fik et knebent flertal til at
anbefale loven og helårscamping på Bellahøjmarken. Medlemmer af Enhedslisten har deltaget i en
lokalgruppe af Bellahøjmarkens venner og sammen med Fredningsalliancen uddelt materialer og
deltaget i møder og demonstration foran Christiansborg 24.2.
Hvis fredningerne ophæves vil der fortsat være en kamp om de efterfølgende lokalplaner.