Bellahøjmarken – hvor blev lokaldemokratiet af?

Bellahøjmarken – hvor blev lokaldemokratiet af?

 

Bellahøjmarken skal affredes, og campingpladsen skal have åbent året rundt. Det står at læse i Vanløse Bladet.

Men hov – hvor er den beslutning truffet? Har der været lokalplan og høring af lokale beboere? Eller af lokaludvalget?

Nej, affredningen af Bellahøjmarken er en del af budgetforlig 2019, hvor det bl.a. blev aftalt, at der skal bygges på Amager Fælled og på Stejlepladsen i Sydhavnen.
Et asocialt budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
Herefter er indgået en aftale med de samme partier i folketinget om et lovforslag, der sikrer de nødvendige ændringer af fredningsbestemmelserne helt uden om normale høringsprocedurer.

På den del af Amager Fælled, hvor der skal bygges, var der planlagt en helårscampingplads.

Så diskret ligger de nuværende campingfaciliteter på Bellahøjmarken. Gad vide hvordan 4000 nye “tidssvarende” etagemeter vil tage sig ud

Som erstatning for den aftaltes, at Bellahøj Camping gøres til en helårscamping – hvad deraf følger af ændring af fredning, yderligere bebyggelse, mere traffik i området og manglende adgang til området.

Bellahøjmarken er i dag fredet med henblik på at ligge hen som offentlig fælled – til gavn for alle lokale beboere.
Det synes vi i Enhedslisten, at den skal blive ved med.

I Enhedslisten er vi imod

  • At grønne åndehuller som Bellahøjmarken i forsvinder
  • At det foregår gennem fjernelse af fredning (og det demokrati der er forbundet hermed)
  • At lokalplaner og lokalt demokrati i det hele taget sættes ud af kraft

Vanløse lokaludvalg har taget sagen op

Enhedslisten har taget sagen op i Vanløse Lokaludvalg,  hvor der var undren over den manglende lokale inddragelse. Lokaludvalget har tilbage i 2012 sammen lokaludvalgene i Brønshøj og Bispebjerg udarbejdet et forslag til en bedre udnyttelse af Bellahøjmarken til gavn for de lokale beboere (se link nedenfor).
På sit møde d. 13. december besluttede Vanløse lokaludvalg at fremsende dette forslag som sit høringssvar som et muligt, diskuterbart alternativ til det lovforslag, som budgetpartierne fremsætter for at ændre fredningsbestemmelserne.

Du kan se alle detaljerne i lovforslaget i Høringsportalen
Du kan se omtalen i Vanløse Bladet d. 3.11. her og d. 4.12. her
Det har affødt dette debatindlæg
Du kan se Brønshøj-Husum Avis’ meget informative omtale her
Du kan se Enhedslistens reaktion på aftalen om Amager Fælled m.m. i teknik- og miljøborgmesterens udtalelse Københavnerne mister værdifulde grønne områder
Du kan se referat af Vanløse lokaludvalgs Drøftelse og beslutning vedr. Bellahøj Camping her
Og her en pixiudgave vedr. forslaget om Bellahøjmarken fra 2012

Høringssvar vedr. ophævning af fredningerne
Se Naturfredningsforeningens høringssvar på foreningens hjemmeside
Lokale medlemmer af Enhedslisten har indsendt dette Høringssvar til Transportministeriet

Opdateret 24 .1.2019